Tilbake

Støttebjelkene i UKM-palasset

UKM-festivalen er unik hvert år, men det er ikke en selvfølge. Dedikerte mennesker jobber beinhardt for å tilføre noe nytt til hver festival.

Magnus aka Tante Kimen

Foto: Ingeborg Hole

Magnus Nordbekk er 18 år og kommer fra Hedmark. I år er han festivalutvikler for første gang. Dette betyr imidlertid ikke at han mangler erfaring. Magnus har deltatt på UKM siden 2014, og i år er hans 5. år på landsfestivalen. Han har fra ung alder hatt interesse for planleggingsprossesen bak UKM, noe han får utforske som festivalutvikler.

– Festivalutviklerens oppgave er ikke nødvendigvis å produsere festivalen, men tilføre den noe nytt basert på hva som er gjort tidligere, hva som er gjort på andre festivaler og hva som funker, forklarer han.

Ansvar, utfordringer og engasjement

Magnus sitt hovedområde er det flotte konsertlokalet UKM har fått bruke i år: Kimen Kulturhus. Her har han hatt ansvar for områdene og begivenhetene som skal gjøre festivalen best mulig for deltakerne.

– Det beste med å være utvikler er all friheten jeg har fått til å utvikle mine ideer, muligheten til å utfordre meg selv og det å få jobbe med så mange flinke folk, sier han og påpeker at han har lært utrolig mye i planleggingsfasen.

Han nevner at det mest utfordrende med jobben som festivalutvikler er at han må klare å strukturere opplegg slik at alle deltakere og involverte forstår hvordan det skal gjennomføres.

Det viktigste for å være en god festivalutvikler er å ha et brennende engasjement for UKM. Man må også ha evnen til å være kritisk til egne ideer, siden ikke alt er like gjennomførbart.


Dersom du ønsker å ta del i arrangeringen av din UKM, anbefaler Magnus deg å snakke med din kommunekontakt og ta initiativ. Det var det han selv gjorde for flere år siden, og senere jobbet han seg opp til festivalutvikler. Magnus har følgende kloke ord til alle deltakerne under årets mønstring:

Utfordring betyr utvikling

Magnus Nordbekk

Ingrid er broen mellom informasjon og deltakere

Foto: Magnus Sørensen

Dersom du har mottatt noe slags form for informasjon fra UKM, har trolig Ingrid lest det før deg. Ingrid Angela Gravem Isaksen er 19 år og kommer fra Møre og Romsdal. Under årets festival har hun ansvar for informasjonen som går fra utviklerne til deltakere og fylkeskontakter. Ingrid er på ingen måte ny i UKM-gamet. Hun har tidligere deltatt i UKM Media og også som kunstner.

– Jeg ble rådet av gode UKM-venner om å søke på stillingen som festivalutvikler, forteller hun og nevner at det var hennes tidligere erfaring fra redaksjonsarbeid som ga henne motet til å søke.

Ungdom kjenner ungdom best

Ingrid Angela er tydelig engasjert i jobben sin, og lyser opp idet hun blir spurt om hva som er best med jobben.

– Det beste med å være festivalutvikler er å få se gleden av det du gjør, i ungdommen. Det er også veldig fint å få positiv respons på den jobben man har gjort, sier hun og smiler.

I følge Ingrid er den vanskeligste delen av jobben når det nærmer seg festivalstart. Da skal man kunne håndtere eget ansvarsområde, samtidig som man skal ha overskudd til å hjelpe der det trengs.

Som festivalutvikler er det viktig å kjenne sin målgruppe. Derfor tror Ingrid at det er en fordel å ha unge festivalutviklere.

– Ungdom kjenner ungdom best. Man må ha evnen til å sette seg selv i andre sine sko, forklarer hun.

Begynn

Ingrid trekker fram at det er viktig å kunne bringe noe nytt. Det er lett å la ting bli som de er fordi det fungerer, uten å tenke over hvordan det kan bli enda bedre. Hennes beste tips til unge arrangører er å tenke over hva man selv savnet som deltaker.

– Man må ha pågangsmot og engasjement, konkluderer hun.

Ingrid forteller om hvordan det hele startet med at hun begynte å si ja. Hun forsøkte å vise at hun var der og var villig til å ta på seg oppgaver. I prosessen lærte hun hvor hun har sine styrker, men også hvor hun trengte hjelp. Ingrid Angela har følgende kloke ord til UKM’erne som leser dette:

Gjør så mye som mulig ut av deg selv og andre. Vit at det er tungt å trekke last alene, og hvis du får med deg flere blir det lettere. Stol på deg selv og at du kommer til å få til det du vil, selv om det kanskje er nytt og skummelt.

Ingrid Angela Gravem Isaksen