Tilbake

Kommentar: En bønn for estetiske studieretninger

Som ung kulturentusiast, er det skuffende å se hvordan store deler av samfunnet portretterer estetiske fag og studieretninger.

Som ung kulturentusiast er det skuffende å se hvordan store deler av samfunnet portretterer estetiske fag og studieretninger.

Av Julia Sofie Sørum Bjørklund

Hele min oppvekst har kultur, spesielt musikk, vært en stor del av mitt liv. Jeg vokste opp i konserthaller og øvingslokaler. I mitt hjem var alltid kreativitet viktig. Hele familien var engasjert i kulturlivet i vår kommune. Da jeg skulle velge studieretning var valget lett. Alle mine tre valg var estetiske studieretninger. Musikklinja, medier og kommunikasjon eller dramalinja. Det var aldri et alternativ å gå på en skole der jeg ikke kunne uttrykke meg gjennom noe kreativt. Selv om jeg personlig så på dette valget som et reflektert og klokt valg, var det mange som rynket på nesa.

Jeg gikk på musikklinja. En studieretning som innebærer både allmennfag og programfag. Likevel opplevde jeg flere dømmende kommentarer som «Hvordan skal det gi deg en jobb?» og «Så du bare leker videregående?». Slike fordommer er en stor hindring for kulturell vekst i samfunnet, og de forsvinner ikke uten videre. For å kunne gi de estetiske studieretningene et bedre rykte må selskaper og mennesker med innflytelse tenke over sine utsagn.

Foto: Nora B. Kulset

Et eksempel er Sonans, en av Norges ledende tilbud innen privat videregående utdanning. I fjor skapte deres reklamekampanje stor misnøye blant kreative sjeler i Norge. En av plakatene lød slik: «Fra musikklinja til psykologi-student. Vi gratulerer […]» Selv om denne plakaten i seg selv ikke er SÅ ille, ble den satt i en kontekst som forverret situasjonen. På andre siden av plakaten ble det fortalt om hvordan elevene deres sine karakterer hadde blitt forbedret. Kort fortalt ble musikklinja sammenlignet med karakteren 2, og psykologi-studiet sammenlignet med karakteren 6. Kampanjen bygget opp under allerede eksisterende fordommer mot estetiske studieretninger. Ikke bare er dette en latterliggjøring av disse linjene på videregående, men den er også misvisende. Man får generell studiekompetanse på musikklinja, og kan fint fortsette sin utdanning i en annen retning etter årene på videregående. Selv om Sonans gikk ut med en offentlig unnskyldning og fjernet plakatene, er dette en glipp med store konsekvenser.

For å få til en endring, må fordommene rundt estetiske studievalg fjernes. Utdanningsveiledere må bli flinkere på å vise en positiv holdning til ALLE studieretninger. Jeg oppfordrer alle med et hjerte for kreative uttrykksformer til å søke det som føles rett for dem. Dere er ikke noe mindre verdt selv om dere vil jobbe med musikk, dans, drama, medier og kommunikasjon eller design. I framtiden ønsker jeg å se en endring i samfunnets holdninger til estetiske studieretninger. Jeg ønsker en utdanningspolitikk som legger vekt på at alle skal ha mulighet til å velge en studieretning innen deres interesser. For om én ting er sikkert, så er det at man lærer best om man interesserer seg for det man skal lære.